Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup
Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup
Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup
Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup
Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup
Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup
Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup
Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup

Zhonggong Mountain and River Qing hua (blue flowers) Cup


Hand made Jingdezhen Blue flower mountain and river cup with lotus flower feet