4800

Made in Jiangsu yixing

Yi  Xing Zi Sha(purple caly)

Cute Tiger Yi Xing Zi Sha Tea Pet
4800

You may also like