Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set
Turtle's shell Glaze Tea Set

Turtle's shell Glaze Tea Set

Regular price $38.00

Hand made in Jingdezhen

 pot 370ml

Ji xin cup 80ml

Dao Zhong Cup 110ml

Shen Fu Cup 58ml

Guangkou Cup 60ml