22000

Hand made in Yi Xing by artist Bin

jiang po clay 降坡泥

150cc

Jiang Po Ni (降坡泥)Shi Piao shape pot 150cc
22000

You may also like