3800

Hand made in Jingdezhen

 pot 370ml

Ji xin cup 80ml

Dao Zhong Cup 110ml

Shen Fu Cup 58ml

Guangkou Cup 60ml

 

Turtle's shell Glaze Tea Set
3800

You may also like